COMUNICAT
14.10.2021
         Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi au finalizat urmărirea penală şi au dispus trimiterea în judecată a unui număr de trei inculpaţi, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi în varianta agravată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (o inculpată), respectiv complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi în varianta agravată, prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal în referire la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal şi art. 77 lit. a) Cod penal (doi inculpaţi).
        Cu privire la activitatea ilicită a inculpatei, s-a reţinut că, în perioada 01.12.2010 – 19.10.2020, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani, ajutată de mai mulţi inculpaţi, a înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale, utilizând un număr de 1.936 de facturi fiscale, în valoare de 122.092.745,38 (cu T.V.A. aferentă de 13.958.394 lei), emise în numele unui număr de 24 de entităţi juridice, cu sediile sociale în judeţul Galaţi ori administrate de persoane fizice domiciliate în judeţul Galaţi, care atestau scriptic derularea unor operaţiuni comerciale, respectiv livrări de carcasă de bovine, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 13.958.394 lei, reprezentând T.V.A. dedusă nelegal.
        În privinţa celui de-al doilea inculpat, s-a reţinut că, în perioada 01.12.2010 – 19.10.2020, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în calitate de şef serviciu aprovizionare şi desfacere în cadrul societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani, împreună cu alţi inculpaţi, au ajutat pe o inculpată, administrator al societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani, să-şi deducă în mod nelegal T.V.A., în cuantum de 13.958.394 lei, urmare a înregistrării în contabilitate a unor cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale, prin:
            - intermedierea legăturii societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani cu reprezentanţii unui număr de 24 de entităţi juridice, cu sediile sociale în judeţul Galaţi ori administrate de persoane fizice domiciliate în judeţul Galaţi, care au pus la dispoziţia societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani un număr de 1.936 de facturi fiscale, ce atestau scriptic livrări de carcasă de bovine;
            - determinarea reprezentanţilor celor 24 de entităţi juridice, cu sediile sociale în judeţul Galaţi ori administrate de persoane fizice domiciliate în judeţul Galaţi, să semneze în fals contracte de furnizare, acorduri de angajament cu societatea comercială cu sediul social în judeţul Botoşani, precum şi chitanţe de plată în numerar sau alte înscrisuri, pentru a crea aparenţă de realitate a relaţiilor comerciale;
            - determinarea reprezentanţilor celor 24 de entităţi juridice, cu sediile sociale în judeţul Galaţi ori administrate de persoane fizice domiciliate în judeţul Galaţi, să completeze în fals, după dictarea sa, un număr de 1.936 de facturi fiscale, ce atestau scriptic vânzarea de carcasă de bovine, în vederea înregistrării ulterioare în contabilitatea societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani, în scopul deducerii nelegale a T.V.A. în cuantum de 13.958.394 lei.
        În privinţa celui de-al treilea inculpat, s-a reţinut că, împreună cu alţi inculpaţi, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada 23.06.2011 – 19.10.2020, a ajutat una dintre persoanele inculpate menţionate anterior - administratorul societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani, să-şi deducă în mod nelegal T.V.A., în cuantum de 12.294.278 lei, urmare a înregistrării în contabilitate a unor cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni comerciale reale, prin:
            - intermedierea legăturii societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani cu reprezentanţii unui număr de 17 entităţi juridice, cu sediile sociale în judeţul Galaţi ori administrate de persoane fizice domiciliate în judeţul Galaţi, care au pus la dispoziţia societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani, administrată de inculpată, un număr de 1.664 de facturi fiscale, ce atestau scriptic livrări de carcasă de bovine;
            - restituirea sumelor de bani virate de societatea comercială cu sediul social în judeţul Botoşani, administrată de către inculpată, în conturile celor 17 entităţi juridice, cu sediile sociale în judeţul Galaţi ori administrate de persoane fizice domiciliate în judeţul Galaţi, pentru a crea aparenţă de realitate a operaţiunilor comerciale consemnate în cele 1.664 de facturi fiscale, după retragerea acestora de reprezentanţii entităţilor şi după ce i-au fost predate direct sau prin intermediul altui inculpat, persoanelor aflate în legătură infracţională cu una dintre persoanele inculpate menţionate anterior, în schimbul primirii unui comision;
            - primirea în contul personal a unor sume de bani de la o entitate juridică, folosită în activitatea infracţională, virată acesteia de societatea comercială cu sediul social în judeţul Botoşani, pentru a crea aparenţă de realitate a operaţiunilor comerciale consemnate în facturile fiscale emise de prima entitate în folosul entităţii reprezentate de inculpată, pe care le-a restituit ulterior persoanelor aflate în legătură infracţională cu una dintre persoanele inculpate menţionate anterior, în schimbul primirii unui comision;
            - determinarea reprezentantului legal al unei P.F.A., folosită în activitatea infracţională, să transfere sume de bani virate de societatea comercială cu sediul social în judeţul Botoşani, pentru a crea aparenţă de realitate a operaţiunilor comerciale consemnate în facturile fiscale emise în folosul acesteia din urmă, în conturile bancare ale unor persoane apropiate, care i-au fost remise, iar în schimbul unui comision, le-a restituit persoanelor aflate în legătură infracţională cu una dintre persoanele inculpate menţionate anterior, administratorul societăţii comerciale cu sediul social în judeţul Botoşani.
        În cursul urmăririi penale, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, mandatată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 13.958.394 lei, reprezentând T.V.A. dedusă nelegal de societatea comercială cu sediul social în judeţul Botoşani.
        În vederea recuperării prejudiciului, pe parcursul urmăririi penale au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute în coproprietate de către inculpaţi, precum şi asupra unor bunuri imobile deţinute în proprietate de către partea responsabilă civilmente (societatea comercială cu sediul social în judeţul Botoşani).
        Rechizitoriul împreună cu dosarul cauzei au fost trimise Tribunalului Galaţi – Secţia penală, pentru judecarea cauzei.
        Precizăm că această etapă a procesului penal, reprezintă conform Codului de procedură penală, finalizarea urmăririi penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.