COMUNICAT

17.04.2018

 

 

 

 

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Făurei au dispus trimiterea în judecată a  inculpatului Puia Ionuţ Radian – agent principal de poliţie în cadrul IPJ Brăila - în sarcina căruia s-a reţinut săvârşirea a trei infracţiuni de „abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”, a unei infracţiuni de „fals în înscrisuri sub semnătură” şi a unei infracţiuni de „participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată”.

           Prin rechizitoriul întocmit procurorii au reţinut următoarele situaţii de fapt :

a) În datele de 15.02.2014 – ora 17:41:15, 16.02.2014- ora 01:59:34  şi 03.03.2015- ora 18:10:50 , inculpatul a acţionat în calitate de lucrător de poliţie rutieră şi operator atestat radar pe DN 2B cu o autospecială MAI din dotarea Poliţiei oraşului Făurei, pe care era instalat echipament de măsurare  a vitezei de deplasare a autoturismelor.

 Inculpatul a înregistrat două autoturisme în localitate şi un autoturism în afara localităţii având viteze peste limita legală, respectiv 90 km/h, 68/km/h şi 120km/h, însă nu a luat măsura sancţionării contravenţionale a conducătorilor autoturismelor. Procedând astfel, inculpatul a încălcat, deopotrivă, atribuţiile de serviciu şi dispoziţiile art. 26 alin. 1, pct. 10 din Legea nr. 218/2002 şi art. 109 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 195/2002 republicată, având consecinţa asigurării unui folos acestora, reprezentat de neaplicarea sancţiunii principale a avertismentului sau amenzii şi a sancţiunii complementare constând în puncte de penalizare, ce influenţau situaţia permiselor de conducere ale  acestora, potrivit art. 111 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 republicată şi, totodată, a afectării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei vătămate Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Brăila consacrate la art.2 din acelaşi act normativ.

În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în cursul verificărilor interne efectuate de lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila – Serviciul Rutier şi Compartimentul Control Intern privind împrejurările în care a înregistrat pe DN 2B în datele de 15.02.2014 şi 16.02.2014, cu aparatul radar de pe autospeciala MAI menţionată anterior  două autoturisme având viteze în localitate peste limita maximă prevăzută de lege şi nu a luat măsuri de sancţionare a conducătorilor acestora, inculpatul a întocmit în datele de 28.01.2015 şi 05.03.2015 două rapoarte în care a atestat fapte şi împrejurări necorespunzătoare adevărului, pe care le-a depus la aceste structuri de poliţie, încercând să se derobeze de răspundere pe seama unui martor şi să creeze aparenţa unei situaţii juridice care să conducă în cele din urmă la exonerarea sa de răspundere disciplinară;

La data de 05.03.2015, acţionând cu intenţie, inculpatul l-a indus în eroare şi l-a determinat pe martorul menţionat anterior să întocmească un raport prin care a confirmat situaţia de fapt nereală pe care a expus-o în rapoartele sale din datele de 28.01.2015 şi 05.03.2015, de care s-a folosit ulterior în cursul verificărilor efectuate la nivelul Compartimentului Control Intern din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila, în perioada februarie-martie 2015, pentru a-şi asigura exonerarea de răspundere disciplinară relativ la nesancţionarea conducătorilor autoturismelor înregistrate pe DN 2B în datele de 15.02.2014 şi 16.02.2014 cu viteze peste limita legală.

La data de 16 aprilie 2018, rechizitoriul şi dosarul cauzei au fost înaintate la Judecătoria Făurei în vederea verificării legalităţii sesizării instanţei, administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.

Facem precizarea că trimiterea în judecată este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.