COMUNICAT

11.04.2017

 

 

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi au finalizat cercetările efectuate în dosarul penal nr. 336/P/2014 şi au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor:

·        Tătaru Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunilor de conflict de interese (3 infracţiuni), abuz în serviciu contra intereselor publice şi fals intelectual;

·        Nicolescu Dorina, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la conflict de interese, complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice şi complicitate la infracţiunea fals intelectual, în formă continuată;

·        Ciribaşa Ionuţ-Manuel, pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese;

·        Fiştoc Ionel, pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese.

 

Din probatoriul administrat pe parcursul urmăririi penale a rezultat faptul că inculpatul Tătaru Gheorghe, în calitate de primar al comunei Bordeşti, judeţul Vrancea, a semnat contractul nr. 1 din 17.05.2013 prin care s-a concesionat direct suprafaţa de 217,29 ha de păşune către Asociaţia Crescătorilor de Animale şi Producătorilor Agricoli Bordeşti, la care fiul său, T. I., avea calitatea de asociat şi membru fondator, generând astfel un folos material asociaţiei în sumă de 554.974,15 lei.

La comiterea acestei infracţiuni, inculpatul Tătaru Gheorghe a fost ajutat în mod direct de către inculpata Nicolescu Dorina, secretar al comunei Bordeşti, judeţul Vrancea, prin elaborarea unui proiect de hotărâre de consiliu local, prin avizarea pentru legalitate şi semnarea contractului menţionat anterior.

            În legătură cu activitatea ilicită menţionată anterior, s-a mai reţinut că            inculpatul Tătaru Gheorghe, în calitate de primar al comunei Bordeşti, judeţul Vrancea, a iniţiat un proiect de hotărâre de consiliu local şi a semnat contractul nr. 1 din 17.05.2013 prin care s-a concesionat, prin procedura atribuirii directe, suprafaţa de 217,29 ha păşune către Asociaţia Crescătorilor de Animale şi Producătorilor Agricoli Bordeşti cu încălcarea dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, faptă prin care s-a cauzat o tulburare însemnată bunului mers al activităţii Primăriei comunei Bordeşti prin nederularea procedurii legale de licitaţie care ar fi putut conduce la obţinerea de către primărie a unei valori a redevenţei mai mare decât nivelul minim stabilit în prezenta cauză.

La comiterea acestei infracţiuni, inculpatul Tătaru Gheorghe a fost ajutat în mod direct de către inculpata Nicolescu Dorina, secretar al comunei Bordeşti, judeţul Vrancea, prin elaborarea unui proiect de hotărâre de consiliu local şi prin avizarea şi semnarea pentru legalitate a convenţiei menţionată anterior.

Din materialul probator administrat în cauză a mai rezultat faptul că inculpatul    Tătaru Gheorghe, în calitate de primar al comunei Bordeşti, judeţul Vrancea, la data de 16.05.2013, împreună cu secretarul Nicolescu Dorina, a întocmit, în fals, proiectul de hotărâre al consiliului local, având ca obiect atribuirea, prin procedură directă, a suprafeţei de păşune către Asociaţia Crescătorilor de Animale din comună, prin inserarea unor menţiuni privind valoarea minimă a unei redevenţe pe care primăria urma să o primească de la asociaţia menţionată mai sus, urmărind astfel să creeze aparenţa că acest proiect de hotărâre ar fi fost întocmit la 10.04.2013.

În baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpata Nicolescu Dorina, în calitate de secretar al comunei Bordeşti, judeţul Vrancea, la data de 16.05.2013, a întocmit în fals anunţul nr. 15 datat 10.04.2013, procesul verbal de afişare nr. 16 datat 10.04.2013 şi proiectul de hotărâre al consiliului local, având ca obiect atribuirea, prin procedură directă, a suprafeţei de păşune către Asociaţia Crescătorilor de Animale din comună, prin inserarea unor menţiuni privind valoarea minimă a unei redevenţe pe care primăria urma să o primească de la asociaţia menţionată mai sus, urmărind astfel să creeze aparenţa că acest proiect de hotărâre ar fi fost întocmit la 10.04.2013 şi procedura de aducere la cunoştinţa publicului a acestui proiect de hotărâre ar fi avut loc la aceeaşi dată, deşi aceste activităţi nu s-au efectuat la data menţionată în înscrisurile de mai sus.

Ciribaşa Ionuţ-Manuel, respectiv Fiştoc Ionel, în calitate de consilieri locali al comunei Bordeşti, judeţul Vrancea, au votat în cadrul şedinţei consiliului local din data de 16.05.2013 proiectul de concesionare a suprafeţei de 217,29 ha păşune, direct către Asociaţia Crescătorilor de Animale şi Producătorilor Agricoli Bordeşti, la care primul inculpat avea calitatea de asociat şi membru fondator, iar soţia celui de-al doilea inculpat avea aceeaşi calitate.

Cercetările efectuate în cauză au mai evidenţiat faptul că inculpatul                    Tătaru Gheorghe, în calitate de primar al comunei Bordeşti, judeţul Vrancea, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale la data de 01.08.2012, a încheiat contractul de prestări servicii nr. 2 din 01.08.2012 cu S.C. I. SRL Focşani, având ca obiect menţinerea şi întreţinerea echipamentelor din cadrul staţiilor de pompare a apei din comună, în condiţiile în care angajatul societăţii comerciale menţionate care urma să desfăşoare activitatea era  fiul acestuia, T. I.

Ulterior, inculpatul Tătaru Gheorghe a semnat documentele aferente angajării, lichidării, ordonanţării şi plăţilor (propunerile de angajare a unor cheltuieli, angajamentele individuale/globale, ordonanţările de plată şi ordinele de plată)  în baza cărora s-au decontat facturile emise de către prestatorul SC I. SRL Focşani, generând astfel un folos material fiului acestuia T. I., în valoare totală de 5.200 lei.

            Inculpatul Tătaru Gheorghe, în calitate de primar al comunei Bordeşti, judeţul Vrancea, a semnat Dispoziţia nr. 127 din 16.10.2012, prin care fiul acestuia T. I., a fost numit în funcţia de muncitor în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă, decizie prin care s-a stabilit un salariu brut acestuia în sumă de 887 lei lunar, faptă prin care s-a generat fiului acestuia un folos material în valoare totală de 50.758 lei.

            Dosarul nr. 336/P/2014 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi a fost trimis Judecătoriei Focşani, în vederea efectuării procedurii de cameră preliminară şi judecării cauzei, în condiţiile prevăzute de art. 342 – art. 348 şi art. 349 – art. 407 din Codul de procedură penală.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, potrivit Codului de procedură penală, finalizarea urmăririi penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.