POSTURI VACANTE

 Ř  Ordin nr. 279 şi Regulamentul privind recrutarea, promovarea în funcţii de execuţie şi de conducere şi evaluarea personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Public

 Ř  Regulamente de organizare şi desfăşurare a concursului  sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor:

• Hotărârea CSM 320/27.04.2006

ARHIVA

Denumire concurs

Data limită de depunere a dosarului

Data concurs

»Concurs pentru promovarea personalului auxiliar de specialitate în funcții de conducere

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condițiilor de participare

• Barem proba scrisă

• Rezultatele obţinute la proba scrisă

• Rezultate obținute în urma susținerii proiectului

• Rezultate finale

28.09.2023

16.10.2023

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor (personal contractual) - PJ Făurei

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Fișă post

• Formular înscriere

• Adeverință

• Rezultatul selecţiei dosarelor

• Rezultatele obţinute la proba practică

• Rezultate obținute în urma susținerii interviului

• Rezultate finale

16.08.2023

24.08.2023

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare juridice la PJ Făurei

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condițiilor de participare

• Rezultatele obţinute la proba practică

• Barem proba scrisă

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate finale

13.06.2023

04-05.07.2023

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier la PJ Focșani

• Anunţ

ANUNȚ SUSPENDARE

06.06.2023

26-27.06.2023

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier arhivar la PJ Galați

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condițiilor de participare

ANUNȚ

• Rezultatele obţinute la proba practică

• Rezultatele obţinute la proba scrisă

• Rezultate finale

08.05.2023

18-19.05.2023

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal conex (șofer) la PJ Tg.Bujor

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condițiilor de participare

ANUNȚ

• Rezultatele obținute în urma susținerii probei practice

08.05.2023

18.05.2023

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant temporar de grefier cu studii superioare juridice la PJ Galați

* Verificările în evidența operativă a organelor judiciare se vor face de către comisia de organizare a examenului

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condițiilor de participare

ANUNȚ

02.05.2023

22.05.2023

»Concurs pentru promovarea personalului auxiliar de specialitate în funcții de execuție la PT Brăila (1 post)

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condițiilor de participare

• Program susținere interviu

• Rezultate obținute în urma susținerii interviului

11.11.2022

25.11.2022

»Examen pentru promovarea personalului auxiliar de specialitate în grade şi trepte profesionale superioare în cadrul aceluiaşi parchet)

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

04.11.2022

15.11.2022

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor (personal contractual) - PJ Brăila

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Fișă post cadru

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condițiilor de participare

• Rezultate finale

09.09.2022

19.09.2022

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de specialist IT (hardware) - PT Vrancea

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Fișă post cadru

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condițiilor de participare

• Calendar concurs

• Barem proba scrisă

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate contestatii

• Rezultate finale

19.08.2022

12.09.2022

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de personal conex (șofer)

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Rezultatele obţinute la proba practică

20.06.2022

30.06.2022

»Concurs pentru promovarea în funcții de execuție a grefierilor

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condiților de participare

Anunţ(modificare procedură de organizare concurs)

• HOTĂRÂRE Nr. 181/2007 din 29 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului...

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

17.06.2022
11.07.2022

30.06.2022
26.07.2022

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de tehnician criminalist

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Rezultatele obţinute la proba practică

• Barem proba scrisă

• Rezultatele obţinute la proba scrisă

• Rezultate finale

07.06.2022

28.06.2022

»Examen pentru promovarea personalului auxiliar de specialitate în grade şi trepte profesionale superioare în cadrul aceluiaşi parchet

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul selecţiei dosarelor

• Rezultatele probei scrise și a probei practice

• Rezultat final

21.03.2022

31.03.2022

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul I (administrator - personal contractual), la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Fișa postului

• Rezultatul selecţiei dosarelor

• Rezultatul probei scrise

• Rezultatul interviului

• Rezultatul final

07.03.2022

15.03.2022

»Concurs de promovare în funcţii de conducere a grefierilor

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Barem proba scrisă

• Rezultatul contestațiilor la barem

• Barem definitiv de notare

• Rezultat proba scrisă

• Rezultat prezentare proiect

• Rezultat final

31.01.2022

15.02.2022

»Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de tehnician criminalist

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Rezultat proba practică

• Barem proba scrisă

• Barem final proba scrisă

• Rezultat proba scrisă

• Rezultat final

13.01.2022

03.02.2022

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de expert gradul I A (psiholog - personal contractual), la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Calendar concurs

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Barem proba scrisă

• Rezultat proba scrisă

• Rezultat final

06.12.2021

13.12.2021

»Concurs pentru promovarea în funcţii de execuţie a grefierilor de la parchetele de pe lângă judecătorii, pe postul vacant de grefier de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila (1 post)

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Rezultat contestație

• Rezultate proba scrisă și proba practică

• Rezultat contestație proba scrisă

• Rezultate finale

21.11.2021

03.12.2021

»Concurs de promovare în funcţii de conducere a grefierilor

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Rezultatul final al verificării condiților de participare

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate susţinere proiect

• Rezultate finale

14.11.2021

09.12.2021

»Examen pentru promovarea personalului auxiliar de specialitate în grade şi trepte profesionale superioare în cadrul aceluiaşi parchet

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Rezultate proba scrisă și proba practică - modificat prin Proces-verbal din 26.11.2021

• Rezultate finale

08.11.2021

25.11.2021

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere, treapta I, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Calendar

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Rezultate proba scrisă

• Rezultate proba practică

• Rezultate interviu

• Rezultate contestații

• Rezultate finale

12.03.2021

22.03.2021

» Concurs de promovare în funcţii de conducere a grefierilor

• Anunţ

• Tematica si bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Rezultatele obținute la proba scrisă

• Rezultatele obținute la prezentarea proiectului managearial

• Rezultatele finale

23.02.2021

11.03.2021

» Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal conex (șofer) la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Bujor (1 post)

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Rezultatele obținute de candidații care au susținut proba practică

 

24.02.2021

01.03.2021

» Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal conex (șofer) la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați (1 post)

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Rezultatul verificării condiților de participare

• Rezultatele obținute de candidații care au susținut proba practică

 

22.02.2021

26.02.2021

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor întreținere, treapta I, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Galați

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Calendar

• Rezultatul selecției dosarelor

02.02.2021

17.02.2021

»Concurs pentru ocuparea unui post vacant de temporar de grefier cu studii superioare juridice la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Lista candidaţilor admişi în urma verificării condiţiilor legale de participare

• Anunţ modificare dată probă scrisă

• Rezultate obţinute la proba practică

• Barem proba scrisă

• Rezultatul contestaţiilor la barem proba scrisă

• Rezultate obţinute la proba scrisă

• Rezultate finale

12.02.2021

03.03.2021

» Concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci

• Anunţ

• Lista candidaţilor admişi în urma verificării condiţiilor legale de participare

• Rezultate proba practică

• Rezultate proba interviu

• Rezultate finale

15.01.2021

25.01.2021

» Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de personal conex (șofer) la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați (1 post) și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg.Bujor (1 post)

• Anunţ

• Anunţ

• Lista candidaţilor admişi în urma verificării condiţiilor legale de participare

• Rezultate finale

 

18.12.2020

28.12.2020

» Concurs de promovare în funcţii de executie a grefierilor

• Anunţ

• Tematica şi bibliografia

• Cerere tipizată

• Lista candidaţilor admişi şi a celor respinşi în urma verificării condiţiilor legale de participare

• Anunţ - modalitate susţinere concurs

• Rezultate obținute după susținerea probei scrise și probei practice din 26.11.2020

• Clasificarea candidaților care au participat la susținerea probei scrise și probei practice din 26.11.2020

13.11.2020

26.11.2020

» Examen pentru promovare în grade/trepte profesionale superioare în cadrul aceluiaşi parchet

• Anunţ

• Tematica si bibliografia (grefier arhivar)

• Tematica si bibliografia

• Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului

• Cerere tipizată

• Lista candidaţilor admişi şi a celor respinşi în urma verificării condiţiilor legale de participare

• Barem proba scrisa

• Rezultate finale

20.09.2020

06.10.2020

» Concurs de promovare în funcţii de executie a grefierilor

• Anunţ

• Tematica si bibliografia

• Cerere tipizată

• Anunt reluare desfasurare concurs

• Lista candidati admisi in urma verificarii conditiilor de participare

20.03.2020

09.06.2020
01.03.2020

» Concurs de promovare în funcţii de conducere a grefierilor

• Anunţ

• Tematica si bibliografia

• Lista persoanelor care indeplinesc conditiile de participare la concurs

• Barem proba scrisa

• Lista de clasificare a candidatilor la proba scrisa

• Lista candidatilor cu programarea pentru prezentarea proiectului managerial

• Lista cu notele obtinute de candidati la proba scrisa si prezentarea proiectului

• Lista de clasificare finala a candidatilor

12.02.2020

03.03.2020

 
  ©Copyright 2019 Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galati.