ANUNŢ 

"Achiziţie directă on-line şi postare de oferte īn SEAP"

 

Către: Agenţii economici interesaţi

           

Parchetul de pe lāngă Curtea de Apel Galaţi, īn calitate de autoritate contractantă, vă aduce la cunoştinţă că este interesat să achiziţioneze "lucrări de instalaţii pentru corpul de clădire C5 aflat īn Galaţi, Str. Traian nr. 203" , cod CPV 45300000-0 "lucrări de instalaţii pentru clădiri".

                   Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului : preţul cel mai scăzut;

                       Prezentarea ofertei: oferta se va posta īn catalogul SEAP la data şi ora stabilite īn caietul de sarcini. Pentru oferta cāştigătoare se va solicita devizul de cheltuieli şi formularele menţionate īn caietul de sarcini.

                       Caietul de sarcini va fi pus la dispoziţia operatorului economic pe bază de solicitare scrisă;

                        Sursa de finantare a contractului de furnizare: buget de stat. 

            Instituţiile interesate pot solicita informaţii suplimentare de la sediul Parchetului de pe lāngă Curtea de Apel Galaţi, la numărul de telefon 0236/414116 (interior 111), 0236/460394 sau prin e-mail pca_galati_defa@mpublic.ro, persoana de contact fiind doamna Zăvoiu Mariana Cornelia