ANUNŢ 

,, Achiziție directă on-line și postare de oferte n SEAP,,

 

Către: Agenţii economici interesaţi                                                                                                                                

 

           Parchetul de pe lngă Curtea de Apel Galaţi, n calitate de autoritate contractantă, vă aduce la cunoştinţă că este interesat să achiziţioneze lucrări de mrăcare a podelelor şi montare autocolant la ferestre, corp clădire C5 şi C3 din Str. Traian 203 situat n Galaţi, cod CPV 45432130-4  lucrări de mrăcare a podelelor  .

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului : preţul cel mai scăzut;

Prezentarea ofertei: oferta se va posta n catalogul SEAP la data și ora stabilite n caietul de sarcini. Pentru oferta cştigătoare se va solicita devizul de cheltuieli şi formularele menţionate n caietul de sarcini.

Caietul de sarcini va fi pus la dispoziţia operatorului economic pe bază de solicitare scrisă;

Sursa de finantare a contractului de furnizare: buget de stat. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0236460394, 0236414116 int 111, persoană de contact din cadrul autorităţii contractante, d-na  Zăvoiu Mariana Cornelia.