ANUNŢ 

,, Achiziție directă on-line și postare de oferte în SEAP,,

 

Către: Agenţii economici interesaţi                                                                                                                                

 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, în calitate de autoritate contractantă, vă aduce la cunoştinţă că este interesat să achiziţioneze ‘lucrări de reparaţii la şarpanta clădirii C5 şi alte lucrării conexe din Str. Traian 203 situat în Galaţi’’, cod CPV 45261000-4 ’’lucrări de şarpantă şi de învelitori şi lucrări conexe ’’.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului : preţul cel mai scăzut;

Prezentarea ofertei: oferta se va posta în catalogul SEAP la data și ora stabilite în caietul de sarcini. Pentru oferta câştigătoare se va solicita devizul de cheltuieli şi formularele menţionate în caietul de sarcini.

Caietul de sarcini va fi pus la dispoziţia operatorului economic pe bază de solicitare scrisă;

Sursa de finantare a contractului de furnizare: buget de stat. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0236460394, 0236414116 int 111, persoană de contact din cadrul autorităţii contractante, d-na  Zăvoiu Mariana Cornelia.